HISTORIA

 

Zdjęcia, które tworzą historię...

Ogólnopolski Projekt Fotograficzny "Polska Pofabryczna" rozpoczął się wraz z pierwszym wykonanym zdjęciem w Drukarni Oderfelda i Kohna w Częstochowie - 15 lipca 2007r. Projekt ten ma za zadanie propagować wiedzę na temat architektury przemysłowej w Polsce oraz identyfikować lokalne społeczeństwo z lokalnym dziedzictwem narodowym poprzez wystawy zdjęć w formie artystycznej dokumentacji.

Projekt zmierza do uwiecznienia wszystkich zabytków pofabrycznych, a tym samym do krzewienia idei ochrony zabytków przemysłowych, pielęgnowania tożsamości narodowej, a przede wszystkim do popularyzacji dziedzictwa rzemieślniczego i przemysłowego Polski.

Piotr Majchrzak - autor projektu "Polska Pofabryczna", przygodę z fotografią rozpoczął w 2007 roku i po dziś dzień dokumentuje za pomocą obrazów architekturę przemysłową (pofabryczną) Polski. Zamiast modelek, wybrał manufaktury. Zamiast powszechnie pojmowanego piękna, skupił swoją uwagę na reliktach poprzednich epok, które Polakom kojarzą się raczej z brzydotą. Od 2011 roku wspólnie z autorem zdjęć, przemierza opuszczone fabryki i dokumentuje zabytki dziedzictwa przemysłowego Polski - Izabela Majchrzak.

Autor zdjęć za cel postawił sobie prezentację polskiego dziedzictwa rzemieślniczego i przemysłowego. "Chciałem pokazać mieszkańcom, ich miasta od strony, której nie znają. Dla mnie zdecydowanie piękniejsze – pełne detali architektonicznych, zagadkowe, przepełnione wyjątkową grą światła i cienia". W działaniu fotografa ważny jest jeszcze jeden cel – ratowanie ginących europejskich zabytków i pamiątek techniki, które ulegają niszczeniu. – Dzięki fotografii można zachować i uchronić przed zapomnieniem najwartościowsze z zabytków techniki, pamiątki świetności naszego kraju, oraz różne ślady szybko ginącego XIX i XX wiecznego dziedzictwa przemysłowego.

W ramach projektu "Polska Pofabryczna" - cykl zdjęć pt. "Częstochowa Pofabryczna" został wystawiony na:

° stałej ekspozycji na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej;
° debiutanckiej indywidualnej wystawie w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, w Konduktorowni - grudzień 2008 r.;
° czasowej ekspozycji w Bibliotece Publicznej w Częstochowie - luty 2009 r.;
° indywidualnej wystawie w Ratuszu, Muzeum Częstochowskim - kwiecień/maj 2009 r. Nad wystawą patronat objął Marszałek Województwa Śląskiego, w ramach akcji promowania województwa - "Śląskie pozytywna energia". Partnerami wystawy byli: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Gazeta Wyborcza, Gazeta Częstochowska, Tv Orion, Stacja Częstochowa, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Jurajski, Naczelna Organizacja Techniczna NOT w Częstochowie, Portal Plfoto.com, Niezależne Forum Studentów Budownictwa, Portal "Częstochowa wczoraj i dzis"; ° czasowej ekspozycji w ramach letnich studenckich warsztatów architektonicznych "Kontra Punkt", zorganizowanych w Częstochowie przez ogólnopolskie stowarzyszenie studentów architektury OSSA. Warsztaty dotyczyły planowania przestrzennego, koncepcji architektonicznych i instalacji w przestrzeni miejskiej na terenie Huty Częstochowa - od 7 do 12 lipca 2009 r.
° czasowej ekspozycji w Klubie Kawy i Muzyki "Szafa Gra" Al. NMP 37 w Częstochowie - od czerwca do grudnia 2009 r.
° czasowej ekspozycji w Wejściówce, galerii "Gazety Wyborczej" w Częstochowie - od 31 grudnia 2009 r. do 29 stycznia 2010.

 

Ogólnopolski Projekt Fotograficzny "Polska Pofabryczna" był prezentowany w Internecie:

° na stronach Wirtualnej Polski - galerię ponad 80 zdjęć Polski Pofabrycznej, w przeciągu tygodnia czasu zdjęcia obejrzało 2.703.081 osób. - styczeń 2015 r.,

° na stronach Gazety Wyborczej Katowice - luty 2016 r.,

Copyright © 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Jesteś naszym 551323 gościem.